Stavba

Při zadání stavební zakázky našimi specialisty detailně dotvoříme stavební projekt.

 

Zakázku provedeme vlastními zaměstnanci v objemu 70-80% hodnoty stavby. 

Spolupracujeme s prověřenými dodavateli prací a služeb. 

 

Základem budovy je prefabrikovaná železobetonová konstrukce z přepjatých 

konstrukčních prvků a betonových výrobků z našich továren, rychlá a čistá montáž provedená našimi pracovníky.

 

Naplánujeme, vyrobíme, dopravíme, namontujeme celou budovu s vazníky, průvlaky, ztužidly, sloupy, fasádními stěnami zateplenými i nezateplenými, základovými prahy, schodišti, instalačními kanály, stropní předepjatými panely, záklopovými deskami, případně probarvenými betonovými prvky fasád a konstrukcí, prefabrikovanými základy a opěrnými stěnami.

 

Pro parkovací systém a další podpůrné služby používáme komplexní řešení od výrobních a technologických společností reagujících na požadavky uživatelů parkovacích domů. 

 

Díky silné vlastní výrobě, kvalitní dlouhodobé práci se subdodavateli jsme schopni kompletně vybudovat:

parkovací etáž do 100 parkovacích stání za 4-6 měsíců

parkovací dům s 300-400 parkovacími stáními za 8-11 měsíců