VÝHODY PRO UŽIVATELE

 

  1. Vjezd a výjezd je koncipován jako jeden prvek s co nejkratší vzdáleností připojení na komunikaci.
  2. V celém objektu funguje jednosměrný provoz. Nedochází ke kolizím protisměrně jedoucích vozidel.
  3. Bezpečnost zajišťuje přísné oddělení ploch vertikálního pohybu vozidel a pěších.
  4. Samozřejmostí je dostatek prostor pro parkování rodičů s dětmi a bezbariérové parkování.
  5. Parkovací dům má bezbariérový přístup.
  6. Objekt je vybaven plochami pro parkování motocyklů a jízdních kol.
  7. Novým trendům automobilismu vychází vstříc dobíjecí stanice pro elektromobily.
  8. Standardem je umožnění parkování vozidel s pohonem na CNG a LPG.
Zpět