Projekt pro územní a stavební řízení

Zabezpečíme Vám kompletní projektovou dokumentaci od stavební části, přes statický návrh, požárně-bezpečnostní řešení, dopravní řešení a technické zařízení budovy.

Plně využijeme rozsáhlých zkušeností našich projektanti a architektů tak, aby projekt byl optimální, úplný a včas zpracovaný.

Naše statická kancelář spolehlivě spočítá detailní statiku a zoptimalizuje konstrukci budovy.

Dopravní inženýr detailně zpracuje dopravní řešení a napojení na místní komunikace

Zkoordinujeme projekt s procesem EIA.

Projekt budeme s Vámi průběžně konzultovat a zapracovávat připomínky. 

Budeme předvídat budoucí potřeby na parkování a s ním spojené služby, které zahrneme do návrhu projektu.

Zhodnotíme a zoptimalizujeme investiční stavební náklady s posouzením místních podmínek a aktuálních cen na trhu.

Projektovou dokumentaci zpracujeme do 3-5 měsíců od platnosti smluvní dohody.