VÝSTAVBA PARKOVACÍCH DOMŮ

Máme zkušenosti s komplexním portfoliem parkovacích domů od desítek parkovacích stání až po stovky umístěných osobních vozidel.

Parkovací etáž v městské zástavbě

 • Je zpravidla stavebně jednoduchá jednopodlažní stavba o velikosti od desítek parkovacích míst do sto vozidel.
 • Výhodou parkovací etáže je nízká pořizovací cena a nevýznamný vliv na okolní zástavbu.
 • Vzhledem ke své nízké výšce není v městské krajině příliš viditelná.
 • Neovlivňuje okolní objekty významným zastíněním nebo vlivem hluku.
 • S doplněním o prvky zeleně na parkovací etáži budova přinese významný ekologický prvek do městské struktury.
 • Využití střechy budovy pro volnočasové aktivity - dětská hřiště, sportovní plochy přidá ploše pro parkování další funkce městské vybavenosti sloužící občanům.

Parkovací etáž volně stojící v krajině

 • Přirozeně rozšíří kapacitu stávajících parkovišť stojících volně v krajině nebo u logistických a výrobních objektů.
 • Předností parkovací etáže jsou nízké pořizovací náklady a navýšení stávající parkovací kapacity na dvojnásobek.
 • Bude minimální zátěží pro okolí. Při použití zeleně na fasádách a střeše bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.
 • Etáž se může využít kompletně pro parkování či částečně pro další aktivity – pomocné výrobní plochy, logistiku a skladování.
 • Prvky zeleně na fasádách a střeše objektu pomohou zapojení domu do okolí.
 • Zachycením dešťových vod ze střech objektu umožní jejich opětovné využití v rámci areálu.

Samostatný parkovací dům

 • Je budován na základě modulárního systému budovy H.A.N.S. pro stovky až tisíce parkovacích stání.
 • Efektivní nízkonákladová stavba, kterou přizpůsobíme požadavkům investora, přírodním a dopravní podmínkám lokality.
 • Parkovací dům je připraven pro doplnění funkcemi občanské vybavenosti.
 • Objekt slouží jako vícepodlažní stavba pro významné navýšení kapacity parkovacích míst u obchodních center a jiné občanské vybavenosti.
 • Stavbu využívají prodejci osobních a užitkových vozidel pro navýšení skladovacích kapacit pro nová i leasingová vozidla v prodejních centrech.

Parkovací dům napojený na stávající zástavbu, Víceúčelový parkovací dům

 • V atraktivních lokalitách městských center vybudujeme parkovací dům s významnými funkcemi obchodů, služeb, restaurací, bytů, kanceláří, které podstatně zvýší ekonomickou návratnost budovy.
 • Jeho stavba reaguje na stávající charakter a architekturu městské zástavby.
 • Přizpůsobí se podmínkám pozemku.
 • Doplní a rozšíří využití lokality o další funkce občanské vybavenosti, které zvyšují komfort služeb pro okolí.
 • V kombinaci s parkováním zatraktivní dostupnost těchto služeb v místě.

Podzemní parkování

 • Kde je potřeba více místa na povrchu pro jiné typy staveb nebo nedostatek prostoru pro nadzemní parkování, vybudujeme podzemní parkování se vším potřebným komfortem a zázemím.
 • Statiku konstrukce nadimenzujeme pro budoucí nástavbu dalších objektů na terénu.